ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

beary sahithya academy
ವಿಳಾಸ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಿಸಿಡಿಯಂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಎನ್.ಜಿ ರಸ್, ಅತ್ತಾವರ
ಮಂಗಳೂರು-೫೭೫೦೦೧

ದೂರವಾಣೆ  :+೯೧ ೦೮೨೪ ೨೪೧೨೨೯೭
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್       :+೯೧ ೦೮೨೪ ೨೪೧೨೨೯೭
ಇ-ಮೇಲ್    : bearyacademy@yahoo.in
 
ಇ-ಮೇಲ್ ಪತ್ರ
karnataka beary academy
ಹೆಸರು
ಇ-ಮೇಲ್
ದೂರವಾಣೆ
ವಿಷಯ
ಸಂದೇಶ