ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧ್ಯೆಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ
   
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು
ಬ್ಯಾರಿ ಚರಿತ್ರೆ
beary sahithya academy

ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

  karnataka beary academy board members  
  ಬಿ.ಎ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 
     
karnataka beary academy board members karnataka beary academy board members
ಉಮರಬ್ಬ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾ ರ್
ಹಮೀದ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ
ಸದಸ್ಯರು
ಕೆ. ಇದಿನಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ
ಸದಸ್ಯರು
     
karnataka beary academy board members karnataka beary academy board members karnataka beary academy board members
ಎಮ್.ಇ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಿರ್ದೌಸ್
ಸದಸ್ಯರು
ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕಿರುಗುಂದ
ಸದಸ್ಯರು
ಝೊಹರಾ ಅಬ್ಬಾಸ್
ಸದಸ್ಯರು
     
karnataka beary academy board members karnataka beary academy board members karnataka beary academy board members
ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಗೊಳ್ತಮಜಲು
ಸದಸ್ಯರು
ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಕೆ. ಮಾಣಿ
ಸದಸ್ಯರು
ಯೂಸುಫ್ ವಕ್ತಾರ್
ಸದಸ್ಯರು
     
karnataka beary academy board members karnataka beary academy board members karnataka beary academy board members
ಟಿ.ಎ.ಆಲಿಯಬ್ಬ ಜೋಕಟ್ಟೆ
ಸದಸ್ಯರು
ಎ.ಎ. ಆಯಿಷ ಪೆರ್ಲ
ಸದಸ್ಯರು
ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ
ಸದಸ್ಯರು
     
karnataka beary academy board members karnataka beary academy board members
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಝಕಾರಿಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕ
ಸದಸ್ಯರು
ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ನಿರ್ಮುಂಜೆ
ಸದಸ್ಯರು
 

 
 
  ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ  
  ರಹೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ್
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 
     
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಎಂ.ಬಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ ಮಾನ್
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಸುಶೀಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಂ. ಇಚ್ಲಂಗೋಡು
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
     
karnataka beary academy board members karnataka beary academy board members ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಕೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್
೫/೨/೨೦೦೯ ರಿಂದ
೨೨/೬/೨೦೧೦ ವರೆಗೆ
ಸಿ.ಕೆ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್
೫/೨/೨೦೦೯ ರಿಂದ
೨೨/೬/೨೦೧೦ ವರೆಗೆ
ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
     
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಬಿ.ಎ. ಶಂಸುದ್ದೀನ್
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
ಪಿ. ಮುಹಮ್ಮದ್
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
     
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಹಂಝ ಮಲಾರ್
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
ಎಂ.ವೈ ಹಂಝತುಲ್ಲಾ ಕುವೇಂಡ
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
ಎಸ್.ಪಿ. ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
     
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಕೆ.ಎ ಖಾಲೀದ್
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
ಯು ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ (ಮೂಸ)
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ಮಕ್ಸೂದ್ ಅಹ್ಮದ್
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
     
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಮಂಗಲಾ ನಾಯ್ಕ
ಅರ್ಥ ಸದಸ್ಯರು
೨೪/೪/೨೦೦೯ ರಿಂದ ೩೧/೭/೨೦೦೯

ಉಮರಬ್ಬ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಎಸ್.ಎಚ್ ಶಿವರುದ್ರಪ
ಮಾಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
೧/೩/೨೦೦೮ ರಿಂದ ೨೩/೪/೨೦೦೯
೧/೮/೨೦೦೯ ರಿಂದ ೨/೧೨/೨೦೦೯
     
ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ    
ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ಬಿ
ಮಾಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
೨/೧೨/೨೦೦೯ ರಿಂದ

   
 
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
beary saahithya academy mangalore
beary book beary book
beary mangalore
beary saahithya academy mangalore
beary mangalore
ಬ್ಯಾರಿ ಚರಿತ್ರೆ
ಬ್ಯಾರಿಗಳು ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಗಿನ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜನಾಂಗ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಂಗಡ. ಬ್ಯಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಕಣ ತೀರದ ನವಾಯತರು . ಇನ್ನೂ ಓದಿ »
beary saahithya academy mangalore
beary mangalore
ಗ್ಯಾಲರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
beary saahithya academy mangalore
beary mangalore
ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
beary academy Activity ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ beary academy Activity ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನೆ
beary academy Activity ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ beary academy Activity ಹೊರನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
beary academy Activity ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ beary academy Activity ಕಮ್ಮಟಗಳು
  ಇನ್ನೂ ಓದಿ »  
beary saahithya academy mangalore